معلمان فیلم‌ساز

سال چهار رقمی وارد نمایید مانند: 1399
آنونس فیلم سمت یا عنوان همکاری سال تولید
سیاوش ساعدپناه درخت انار کارگردان 1401
سید احمد جعفریان موزه صلح فیلم نامه نویس, کارگردان, انیماتور 1401
سید احمد جعفریان پرنده باز فیلم نامه نویس, کارگردان, انیماتور 1400
الهه حاجی محمدی سفرهای ساسان و پدرش فیلم نامه نویس, کارگردان, تدوینگر, صدابردار, انیماتور 1400
محمد عباسی خودکار قرمز کارگردان 1400
رضا اصغرزاده چند رکعت ستایش فیلم نامه نویس, کارگردان, تهیه کننده 1396
رضا احمدیاری سرقت بانک فیلم نامه نویس, کارگردان, تدوینگر, تهیه کننده, انیماتور 1389
رضا احمدیاری خشونت فیلم نامه نویس, کارگردان, تهیه کننده, انیماتور 1385
رضا احمدیاری روزی روزگاری، شهرمن فیلم نامه نویس, کارگردان, تدوینگر, تهیه کننده, انیماتور 1385
رضا احمدیاری آب را گل نکنیم فیلم نامه نویس, تدوینگر, صدابردار, انیماتور 1394
رویا حسنی سیب سرخ (قسمت دوم) فیلم نامه نویس, کارگردان, تدوینگر, تهیه کننده, انیماتور 1397
رویا حسنی سیب سرخ(قسمت اول) فیلم نامه نویس, کارگردان, تدوینگر, تهیه کننده, انیماتور 1397
رویا حسنی قارتال (عقاب) فیلم نامه نویس, کارگردان, تدوینگر, تهیه کننده, انیماتور 1395
رویا حسنی سه چهارم (قسمت دوم) فیلم نامه نویس, کارگردان, تدوینگر, تهیه کننده, انیماتور 1393
رویا حسنی سه چهارم (قسمت اول) فیلم نامه نویس, کارگردان, تدوینگر, تهیه کننده, انیماتور 1393
رویا حسنی سقوط فیلم نامه نویس, کارگردان, تدوینگر, تهیه کننده, انیماتور 1398
حامد شاکریان راویان نور فیلم نامه نویس, کارگردان, تدوینگر, تصویربردار, صدابردار, نورپرداز, تهیه کننده, انیماتور 1397
رویا حسنی اهل مطالعه را حصاری نیست فیلم نامه نویس, کارگردان, تدوینگر, تهیه کننده, انیماتور 1396
بهزاد نعمتی یک دنیا دریک اتاق فیلم نامه نویس, کارگردان, تصویربردار, تهیه کننده 1399
ابراهیم طاهری نمهیل رودخانه کارگردان, تهیه کننده 1397
لطیف فتاحی سه روز ویک قرن(یارمحمدخان) فیلم نامه نویس, کارگردان, تهیه کننده 1398
ریحانه جعفری یزدی سفیدِ تیره کارگردان, تدوینگر, تهیه کننده, انیماتور 1399
جواد کشتگر رها همچون باد ... فیلم نامه نویس, کارگردان, تدوینگر, تصویربردار, تهیه کننده 1397
بهرام صادقی مزیدی دومین تابستان فیلم نامه نویس, کارگردان, تهیه کننده 1395
بهرام صادقی مزیدی خط مقدم فیلم نامه نویس, کارگردان 1397
بهمن جهان تیغ کد فیلم نامه نویس, کارگردان, تدوینگر, تصویربردار 1398
بهمن جهان تیغ براده های طلائی فیلم نامه نویس, کارگردان, تدوینگر, تصویربردار 1398
حامد صفا معلم‌ها نمی‌میرند فیلم نامه نویس, کارگردان, تدوینگر, تصویربردار, صدابردار, تهیه کننده 1398
غلامرضا ساغرچیان حورا فیلم نامه نویس, کارگردان 1394
پیام تیموری نواختن پیانو روی پله هفتم فیلم نامه نویس, کارگردان, تصویربردار, تهیه کننده 1399