رها همچون باد ...

ماجرای 23 روزه
سمت یا عنوان همکاری: 
فیلم نامه نویس
کارگردان
تدوینگر
تصویربردار
تهیه کننده
سال تولید: 
1397
آنونس اثر: