معلمان فیلم‌ساز

وضعیت اشتغال سابقه فعالیت آخرین مدرک تحصیلی رشته تحصیلی استان محل سکونت
مهری رحمانی بازنشسته تهیه کنندگی کارشناسی آموزش ابتدایی خراسان شمالی
عطیه احمدی شاغل فیلمنامه نویسی, کارگردانی, تدوینگری, تصویربرداری, صدابرداری, نورپردازی, انیماتوری کارشناسی کارگردانی انیمیشن آذربایجان شرقی
زانیار محمدی نکو شاغل فیلمنامه نویسی, کارگردانی, تهیه کنندگی کارشناسی تربیت بدنی و علوم ورزشی آذربایجان غربی
علیرضا قدسی شاغل فیلمنامه نویسی, کارگردانی کارشناسی علوم تربیتی قم
فهیمه فریدآریا شاغل تصویربرداری, انیماتوری کارشناسی ارشد کامپیوتر خراسان رضوی
تقی اسفندیار شاغل کارگردانی کارشناسی ارتباط تصویری مازندران
مرتضی یوسفی شاغل فیلمنامه نویسی, کارگردانی, تدوینگری, تصویربرداری, تهیه کنندگی کارشناسی علوم تربیتی کردستان
زهرا سادات علمد... شاغل کارگردانی کارشناسی ارشد آموزش ریاضی خراسان رضوی
فرزانه قبادی شاغل فیلمنامه نویسی, کارگردانی, تدوینگری, تهیه کنندگی, انیماتوری کارشناسی ارشد کارگردان انیمیشن سمنان
خدیجه حسن بکلو بازنشسته کارگردانی, تهیه کنندگی کارشناسی دبیری فرهنگ و معارف اسلامی تهران
یاسر صابر شاغل فیلمنامه نویسی, کارگردانی کارشناسی سینما تهران
سیدمهدی حسینی شاغل فیلمنامه نویسی, کارگردانی, تصویربرداری کارشناسی مدیریت آموزشی بوشهر
هادی خدیو شاغل کارگردانی, تدوینگری, تصویربرداری, نورپردازی, تهیه کنندگی کارشناسی ارتباطات و روابط عمومی کرمان
مرتضی رضاپور شاغل فیلمنامه نویسی, کارگردانی, تهیه کنندگی کارشناسی ارشد نرم افزار خراسان رضوی
محمد صابر استواری شاغل فیلمنامه نویسی, کارگردانی کارشناسی شیمی فارس
جمشیدیداللهی شاغل فیلمنامه نویسی, کارگردانی, تدوینگری, تصویربرداری, تهیه کنندگی کارشناسی ارشد جامعه شناسی آذربایجان شرقی
آزاده فرزادپورر شاغل فیلمنامه نویسی, تدوینگری, تهیه کنندگی, انیماتوری کارشناسی زیست شناسی خراسان شمالی
صدیقه ذاکری شاغل فیلمنامه نویسی, کارگردانی کارشناسی مهندسی تولیدات گیاهی هرمزگان
کبری رحمتی شاغل تدوینگری, تصویربرداری کارشناسی ارتباط تصویری - گرافیک کهکیلویه و بویراحمد
مجید آزادگان شاغل فیلمنامه نویسی, کارگردانی, تدوینگری, تصویربرداری, تهیه کنندگی کارشناسی ارشد ادبیات نمایشی یزد
ام البنین حاجبی پوری شاغل فیلمنامه نویسی, کارگردانی, تدوینگری, تصویربرداری, تهیه کنندگی کارشناسی ارشد روان شناسی هرمزگان
آزاده دنکوب شاغل فیلمنامه نویسی, کارگردانی, تهیه کنندگی کارشناسی علوم تربیتی گلستان
اورنگ نارکی شاغل فیلمنامه نویسی, کارگردانی, تصویربرداری کارشناسی هنرهای نمایشی کهکیلویه و بویراحمد
مریم طریقی شال شاغل تصویربرداری کارشناسی علوم تربیتی قزوین
حدیث حمیدزاده شاغل فیلمنامه نویسی کارشناسی علوم تربیتی کرمانشاه
فرنوش پارسه شاغل تدوینگری کارشناسی ارشد ادبیات و زبان فارسی کرمانشاه
حامد طالبیان شاغل فیلمنامه نویسی, کارگردانی, تهیه کنندگی کارشناسی ارشد پژوهش هنر(مطالعات سینمایی) مازندران
پروانه رحمانی شاغل فیلمنامه نویسی کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی قزوین
محمد آموزگار بازنشسته کارگردانی, تدوینگری, تصویربرداری, صدابرداری کارشناسی علوم تربیتی خراسان رضوی
محمد صادقی شاغل فیلمنامه نویسی, کارگردانی, تدوینگری, تصویربرداری, تهیه کنندگی کارشناسی ارشد سینما خراسان رضوی