علیرضا قدسی

علیرضا قدسی's picture
علیرضا قدسی

اطلاعات فردی

آخرین مدرک تحصیلی: 
کارشناسی
رشته تحصیلی: 
علوم تربیتی
استان محل سکونت: 
قم
سابقه فعالیت در: 
فیلمنامه نویسی
کارگردانی
رزومه هنری: 
کسب جایزه ویژه و دیپلم افتخار چهل و پنجمین جشنواره بین المللی فیلم رشد برای فیلم امید مقام دوم کشوری در رشته قصه گویی بیست وششمین جشنواره علمی، ادبی و هنری دانشگاه فرهنگیان کسب رتبه دوم در رشته فیلم کوتاه بیست و پنجمین جشنواره علمی، ادبی و هنری دانشگاه فرهنگیان مرحله استانی کسب رتبه اول در رشته قصه گویی بیست و ششمین جشنواره علمی، ادبی و هنری دانشگاه فرهنگیان مرحله استانی کسب رتبه اول در رشته آئین سخنوری بیست و هفتمین جشنواره علمی، ادبی و هنری دانشگاه فرهنگیان مرحله استانی کسب رتبه دوم در رشته آئین سخنوری بیست و ششمین جشنواره علمی، ادبی و هنری دانشگاه فرهنگیان مرحله استانی کسب رتبه دوم استانی دانشجوی پژوهشگر برتر سردبیر نشریه الکترونیکی پژوهش های دانشجویی دانشگاه فرهنگیان پردیس آیت الله طالقانی
وضعیت اشتغال: 
شاغل

سابقه

عضویت
2 years 10 ماه