محمد صابر استواری

محمد صابر استواری's picture
محمد صابر استواری

اطلاعات فردی

آخرین مدرک تحصیلی: 
کارشناسی
رشته تحصیلی: 
شیمی
استان محل سکونت: 
فارس
سابقه فعالیت در: 
فیلمنامه نویسی
کارگردانی
وضعیت اشتغال: 
شاغل

سابقه

عضویت
2 years 4 ماه