خدیجه حسن بکلو

خدیجه حسن بکلو

اطلاعات فردی

آخرین مدرک تحصیلی: 
کارشناسی
رشته تحصیلی: 
دبیری فرهنگ و معارف اسلامی
استان محل سکونت: 
تهران
سابقه فعالیت در: 
کارگردانی
تهیه کنندگی
وضعیت اشتغال: 
بازنشسته

سابقه

عضویت
2 years 3 ماه