معلمان فیلم‌ساز

تعداد 31 - 60 از90
وضعیت اشتغال سابقه فعالیت آخرین مدرک تحصیلی رشته تحصیلی استان محل سکونت
کبری رحمتی شاغل تدوینگری, تصویربرداری کارشناسی ارتباط تصویری - گرافیک کهکیلویه و بویراحمد
مجید آزادگان شاغل فیلمنامه نویسی, کارگردانی, تدوینگری, تصویربرداری, تهیه کنندگی کارشناسی ارشد ادبیات نمایشی یزد
ام البنین حاجبی پوری شاغل فیلمنامه نویسی, کارگردانی, تدوینگری, تصویربرداری, تهیه کنندگی کارشناسی ارشد روان شناسی هرمزگان
آزاده دنکوب شاغل فیلمنامه نویسی, کارگردانی, تهیه کنندگی کارشناسی علوم تربیتی گلستان
اورنگ نارکی شاغل فیلمنامه نویسی, کارگردانی, تصویربرداری کارشناسی هنرهای نمایشی کهکیلویه و بویراحمد
مریم طریقی شال شاغل تصویربرداری کارشناسی علوم تربیتی قزوین
حدیث حمیدزاده شاغل فیلمنامه نویسی کارشناسی علوم تربیتی کرمانشاه
فرنوش پارسه شاغل تدوینگری کارشناسی ارشد ادبیات و زبان فارسی کرمانشاه
حامد طالبیان شاغل فیلمنامه نویسی, کارگردانی, تهیه کنندگی دکترا پژوهش هنر(مطالعات سینمایی) تهران
پروانه رحمانی شاغل فیلمنامه نویسی کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی قزوین
محمد آموزگار بازنشسته کارگردانی, تدوینگری, تصویربرداری, صدابرداری کارشناسی علوم تربیتی خراسان رضوی
محمد صادقی شاغل فیلمنامه نویسی, کارگردانی, تدوینگری, تصویربرداری, تهیه کنندگی کارشناسی ارشد سینما خراسان رضوی
احمد نصرتی شاغل فیلمنامه نویسی, کارگردانی, تدوینگری کارشناسی هنر خراسان رضوی
سیداحمد محمدزاد... بازنشسته کارگردانی, تدوینگری, تهیه کنندگی, انیماتوری کارشناسی ارشد آموزش فیزیک خراسان رضوی
محمد مرادی جاوید بازنشسته فیلمنامه نویسی, کارگردانی, تدوینگری کارشناسی ارشد پژوهش هنر خوزستان
ثریاصادقی شاغل فیلمنامه نویسی, کارگردانی, تدوینگری, تصویربرداری, تهیه کنندگی کارشناسی کارگردانی تدوین سینما زنجان
رضا گودرزی شاغل فیلمنامه نویسی, کارگردانی کارشناسی ارتباط تصویری تهران
مجید محسنی شاغل فیلمنامه نویسی, کارگردانی, تدوینگری, تصویربرداری کارشناسی آموزش هنر های تجسمی خراسان رضوی
مصطفی پردلی شاغل فیلمنامه نویسی, کارگردانی, تهیه کنندگی کارشناسی دبیری زیست شناسی تهران
ایمان قنبری شاغل فیلمنامه نویسی, کارگردانی, تدوینگری, تصویربرداری, تهیه کنندگی کارشناسی علوم تربیتی کهکیلویه و بویراحمد
رضارادپور شاغل کارگردانی, تدوینگری, تصویربرداری کارشناسی علوم اجتماعی خراسان رضوی
سیدابراهیم حسینی شاغل فیلمنامه نویسی, کارگردانی, تهیه کنندگی کارشناسی ارشد کارگردانی نمایش فارس
سرکوت نیکدل شاغل فیلمنامه نویسی, کارگردانی, تدوینگری, تصویربرداری کارشناسی دبیری زبان کردستان
امیرحسین طالشی دانشجومعلم فیلمنامه نویسی, کارگردانی, تدوینگری, تهیه کنندگی کارشناسی آموزش جغرافیا آذربایجان شرقی
عبدالرضا افشارزاده شاغل فیلمنامه نویسی, کارگردانی, تدوینگری, تهیه کنندگی کارشناسی علوم تربیتی خراسان رضوی
رویا حسنی شاغل فیلمنامه نویسی, کارگردانی, تدوینگری, تهیه کنندگی, انیماتوری کارشناسی ریاضی زنجان
رضا اصغرزاده شاغل فیلمنامه نویسی, کارگردانی, تهیه کنندگی کارشناسی ارشد فیزیک ذرات بنیادی و نظریه میدانها مازندران
ریحانه جعفری یزدی شاغل انیماتوری کارشناسی آموزش ابتدایی یزد
بابک شکری شاغل فیلمنامه نویسی, کارگردانی, تهیه کنندگی, انیماتوری کارشناسی ارشد ادبیات دراماتیک کرمانشاه
محمود الیاسی بازنشسته فیلمنامه نویسی, کارگردانی کارشناسی معارف اسلامی قم