مریم طریقی شال

مریم طریقی شال

اطلاعات فردی

آخرین مدرک تحصیلی: 
کارشناسی
رشته تحصیلی: 
علوم تربیتی
استان محل سکونت: 
قزوین
سابقه فعالیت در: 
تصویربرداری
وضعیت اشتغال: 
شاغل

سابقه

عضویت
2 years 9 ماه