رویا حسنی

رویا حسنی's picture
رویا حسنی

اطلاعات فردی

آخرین مدرک تحصیلی: 
کارشناسی
رشته تحصیلی: 
ریاضی
استان محل سکونت: 
زنجان
سابقه فعالیت در: 
فیلمنامه نویسی
کارگردانی
تدوینگری
تهیه کنندگی
انیماتوری
رزومه هنری: 
*کسب رتبه اول استانی در مسابقات پرسش مهر13 وراهیابی به مرحله کشوری و راهیابی به چهل و سومین جشنواره بین المللی فیلم رشد(درج فیلم اثردر فهرست فیلم های آموزشی کتاب تفکر و سبک زندگی پایه هشتم )بافیلم پویانمایی " اثر" *کسب رتبه اول کشوری در مسابقات پرسش مهر15 ودیپلم افتخار ورتبه سوم در چهل و پنجمین جشنواره بین المللی فیلم رشدبا فیلم پویانمایی " سه چهارم " *کسب رتبه اول استانی و سوم کشوردر مسابقات پرسش مهر16 با فیلم پویانمایی" سیبل " *کسب رتبه اول کشوری درچهل و هفتمین جشنواره بین المللی فیلم رشدبا فیلم پویانمایی "اهل مطالعه را حصاری نیست" *کسب رتبه اول استان در مسابقات پرسش مهر17با فیلم پویانمایی " سیب سرخ "
وضعیت اشتغال: 
شاغل

سابقه

عضویت
2 years 10 ماه

آثار

آنونس فیلم سمت یا عنوان همکاری سال تولید
رویا حسنی سیب سرخ (قسمت دوم) فیلم نامه نویس, کارگردان, تدوینگر, تهیه کننده, انیماتور 1397
رویا حسنی سیب سرخ(قسمت اول) فیلم نامه نویس, کارگردان, تدوینگر, تهیه کننده, انیماتور 1397
رویا حسنی قارتال (عقاب) فیلم نامه نویس, کارگردان, تدوینگر, تهیه کننده, انیماتور 1395
رویا حسنی سه چهارم (قسمت دوم) فیلم نامه نویس, کارگردان, تدوینگر, تهیه کننده, انیماتور 1393
رویا حسنی سه چهارم (قسمت اول) فیلم نامه نویس, کارگردان, تدوینگر, تهیه کننده, انیماتور 1393
رویا حسنی سقوط فیلم نامه نویس, کارگردان, تدوینگر, تهیه کننده, انیماتور 1398
رویا حسنی اهل مطالعه را حصاری نیست فیلم نامه نویس, کارگردان, تدوینگر, تهیه کننده, انیماتور 1396