اهل مطالعه را حصاری نیست

سمت یا عنوان همکاری: 
فیلم نامه نویس
کارگردان
تدوینگر
تهیه کننده
انیماتور
سال تولید: 
1396
آنونس اثر: