سیداحمد محمدزاده طوفال

سیداحمد محمدزاده طوفال's picture
سیداحمد محمدزاده طوفال

اطلاعات فردی

آخرین مدرک تحصیلی: 
کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی: 
آموزش فیزیک
استان محل سکونت: 
خراسان رضوی
سابقه فعالیت در: 
کارگردانی
تدوینگری
تهیه کنندگی
انیماتوری
رزومه هنری: 
رتبه اول در فراخوان ساخت فیلم سه دقیقه ای فیزیک دهم اردیبهشت 1396
وضعیت اشتغال: 
بازنشسته

سابقه

عضویت
2 years 9 ماه