معلمان فیلم‌ساز

وضعیت اشتغال سابقه فعالیت آخرین مدرک تحصیلی رشته تحصیلی استان محل سکونت
جواد کشتگر شاغل فیلمنامه نویسی, کارگردانی, تصویربرداری کارشناسی تربیت بدنی اصفهان
لطیف فتاحی شاغل فیلمنامه نویسی, کارگردانی, تهیه کنندگی کارشناسی نقاشی کرمانشاه
سیدرضاسیدفاتحی بازنشسته فیلمنامه نویسی, کارگردانی, تدوینگری, تصویربرداری, تهیه کنندگی کارشناسی سینما کردستان
امیر قیطاسی شاغل فیلمنامه نویسی, کارگردانی, تدوینگری, تصویربرداری کارشناسی تربیت بدنی اصفهان
فرخ جعفری شاغل فیلمنامه نویسی, کارگردانی, تدوینگری, تصویربرداری, صدابرداری, نورپردازی, تهیه کنندگی کارشناسی ارشد کامپیوتر فارس
حامد شاکریان شاغل کارگردانی, تصویربرداری, تهیه کنندگی کارشناسی ارشد تاریخ خراسان شمالی
سلمان مهرجو شاغل فیلمنامه نویسی, کارگردانی, تدوینگری, تصویربرداری, تهیه کنندگی کارشناسی ارشد ادبیات نمایشی لرستان
بهزاد نعمتی شاغل فیلمنامه نویسی, کارگردانی, تصویربرداری, تهیه کنندگی کارشناسی امور تربیتی کردستان
بهرام صادقی مزیدی بازنشسته فیلمنامه نویسی, کارگردانی, تهیه کنندگی کارشناسی ارشد کارگردانی نمایش تهران
بهمن جهان تیغ شاغل کارگردانی, تدوینگری کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی سیستان و بلوچستان
رضا احراری شاغل فیلمنامه نویسی, کارگردانی, تهیه کنندگی کارشناسی ارشد مدیریت امور فرهنگی تهران
منوچهر احمدی میرقائد شاغل کارگردانی کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی چهارمحال و بختیاری
ابراهیم طاهری نمهیل شاغل فیلمنامه نویسی, کارگردانی, تدوینگری, تهیه کنندگی دکترا علوم تربیتی اردبیل
حامد صفا شاغل فیلمنامه نویسی, کارگردانی, تدوینگری, تصویربرداری, صدابرداری کارشناسی مدیریت سمنان
غلامرضا ساغرچیان شاغل فیلمنامه نویسی, کارگردانی, تدوینگری, تهیه کنندگی کارشناسی ارشد فيلم نامه نويسي تهران
فاطمه دهقانی شاغل کارگردانی کارشناسی ارشد روان شناسی خوزستان
پیام تیموری شاغل فیلمنامه نویسی, کارگردانی, تصویربرداری, تهیه کنندگی کارشناسی ارشد گرافیک و ادبیات نمایش تهران
محمد مقیم پوربیژنی شاغل فیلمنامه نویسی, کارگردانی, تدوینگری, تصویربرداری, تهیه کنندگی کارشناسی ارشد پژوهش هنر مازندران
سیاوش ساعدپناه شاغل فیلمنامه نویسی, کارگردانی, تدوینگری, تصویربرداری, نورپردازی, تهیه کنندگی, انیماتوری کارشناسی ارشد ارتباط تصویری کردستان
پویا احمدی دهرشید شاغل فیلمنامه نویسی, کارگردانی کارشناسی علوم تربیتی کردستان
سلمان اسماعیل زاده بازنشسته فیلمنامه نویسی, کارگردانی, تصویربرداری کارشناسی ادبیات زبان انگلیسی گیلان
صدیقه خواجه حسن... شاغل فیلمنامه نویسی, کارگردانی, تهیه کنندگی کارشناسی ارشد سینما تئاتر تهران
مرضیه رضاپور بازنشسته کارگردانی دیپلم دیپلم دانشسرای مقدماتی و دانشجو گرافیک خراسان شمالی
خسرو روشناس شاغل فیلمنامه نویسی, کارگردانی, تهیه کنندگی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی تهران
فهیمه ذبیحی سلطانی شاغل فیلمنامه نویسی, کارگردانی, تدوینگری کارشناسی ارشد کارگردانی انیمیشن کردستان
رضا احمدیاری شاغل فیلمنامه نویسی, کارگردانی, تدوینگری, تهیه کنندگی, انیماتوری کارشناسی ارشد کارگردانی انیمیشن کردستان
میلاد اسماعیلیان شاغل کارگردانی, تهیه کنندگی کارشناسی ارشد مهندسی عمران خراسان رضوی
زهرا مسلمی‌پور دانشجومعلم فیلمنامه نویسی, کارگردانی کارشناسی علوم تربیتی گلستان
روح الله مالمیر فیلمنامه نویسی, کارگردانی کارشناسی ارشد ادبیات نمایشی تهران
منصور غلامی شاغل فیلمنامه نویسی, کارگردانی, تدوینگری, تصویربرداری, تهیه کنندگی کارشناسی ارشد ادبیات نمایشی تهران