سیدرضاسیدفاتحی

سیدرضاسیدفاتحی

اطلاعات فردی

آخرین مدرک تحصیلی: 
کارشناسی
رشته تحصیلی: 
سینما
استان محل سکونت: 
کردستان
سابقه فعالیت در: 
فیلمنامه نویسی
کارگردانی
تدوینگری
تصویربرداری
تهیه کنندگی
رزومه هنری: 
مستندسازی تکنفرە وساخت بیش از ۲۰مستندکوتاە-دبیری جشنوارە های فیلم استانی ومنطقە ای،حضور دربخش مسابقە جشنوارە عای ملی ومنطقە ای وکسب جوایز
وضعیت اشتغال: 
بازنشسته

سابقه

عضویت
2 years 10 ماه