فهیمه فریدآریا

فهیمه فریدآریا

اطلاعات فردی

آخرین مدرک تحصیلی: 
کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی: 
کامپیوتر
استان محل سکونت: 
خراسان رضوی
سابقه فعالیت در: 
تصویربرداری
انیماتوری
وضعیت اشتغال: 
شاغل

سابقه

عضویت
2 years 3 ماه