سفیدِ تیره

سمت یا عنوان همکاری: 
کارگردان
تدوینگر
تهیه کننده
انیماتور
سال تولید: 
1399
آنونس اثر: