کد

سمت یا عنوان همکاری: 
فیلم نامه نویس
کارگردان
تدوینگر
تصویربردار
سال تولید: 
1398
آنونس اثر: