نواختن پیانو روی پله هفتم

سمت یا عنوان همکاری: 
فیلم نامه نویس
کارگردان
تصویربردار
تهیه کننده
سال تولید: 
1399
آنونس اثر: