معلمان فیلم‌ساز

تعداد 1 - 30 از46
وضعیت اشتغال سابقه فعالیت آخرین مدرک تحصیلی رشته تحصیلی استان محل سکونت
مرتضی آسمانی شاغل فیلمنامه نویسی, کارگردانی, تدوینگری, تهیه کنندگی دکترا زبانشناسی تهران
سید احمد جعفریان شاغل فیلمنامه نویسی, کارگردانی, تهیه کنندگی, انیماتوری کارشناسی ارشد ادبیات نمایشی اصفهان
سید مجتبی اسدی پور شاغل فیلمنامه نویسی, کارگردانی, تهیه کنندگی کارشناسی کارگردانی تهران
مریم یگانه شاغل فیلمنامه نویسی, کارگردانی, تدوینگری, تهیه کنندگی, انیماتوری کارشناسی ارشد انيميشن تهران
مهری رحمانی بازنشسته تهیه کنندگی کارشناسی آموزش ابتدایی خراسان شمالی
زانیار محمدی نکو شاغل فیلمنامه نویسی, کارگردانی, تهیه کنندگی کارشناسی تربیت بدنی و علوم ورزشی آذربایجان غربی
مرتضی یوسفی شاغل فیلمنامه نویسی, کارگردانی, تدوینگری, تصویربرداری, تهیه کنندگی کارشناسی علوم تربیتی کردستان
فرزانه قبادی شاغل فیلمنامه نویسی, کارگردانی, تدوینگری, تهیه کنندگی, انیماتوری کارشناسی ارشد کارگردان انیمیشن سمنان
خدیجه حسن بکلو بازنشسته کارگردانی, تهیه کنندگی کارشناسی دبیری فرهنگ و معارف اسلامی تهران
هادی خدیو شاغل کارگردانی, تدوینگری, تصویربرداری, نورپردازی, تهیه کنندگی کارشناسی ارتباطات و روابط عمومی کرمان
مرتضی رضاپور شاغل فیلمنامه نویسی, کارگردانی, تهیه کنندگی کارشناسی ارشد نرم افزار خراسان رضوی
جمشیدیداللهی شاغل فیلمنامه نویسی, کارگردانی, تدوینگری, تصویربرداری, تهیه کنندگی کارشناسی ارشد جامعه شناسی آذربایجان شرقی
آزاده فرزادپورر شاغل فیلمنامه نویسی, تدوینگری, تهیه کنندگی, انیماتوری کارشناسی زیست شناسی خراسان شمالی
مجید آزادگان شاغل فیلمنامه نویسی, کارگردانی, تدوینگری, تصویربرداری, تهیه کنندگی کارشناسی ارشد ادبیات نمایشی یزد
ام البنین حاجبی پوری شاغل فیلمنامه نویسی, کارگردانی, تدوینگری, تصویربرداری, تهیه کنندگی کارشناسی ارشد روان شناسی هرمزگان
آزاده دنکوب شاغل فیلمنامه نویسی, کارگردانی, تهیه کنندگی کارشناسی علوم تربیتی گلستان
حامد طالبیان شاغل فیلمنامه نویسی, کارگردانی, تهیه کنندگی دکترا پژوهش هنر(مطالعات سینمایی) تهران
محمد صادقی شاغل فیلمنامه نویسی, کارگردانی, تدوینگری, تصویربرداری, تهیه کنندگی کارشناسی ارشد سینما خراسان رضوی
سیداحمد محمدزاد... بازنشسته کارگردانی, تدوینگری, تهیه کنندگی, انیماتوری کارشناسی ارشد آموزش فیزیک خراسان رضوی
ثریاصادقی شاغل فیلمنامه نویسی, کارگردانی, تدوینگری, تصویربرداری, تهیه کنندگی کارشناسی کارگردانی تدوین سینما زنجان
مصطفی پردلی شاغل فیلمنامه نویسی, کارگردانی, تهیه کنندگی کارشناسی دبیری زیست شناسی تهران
ایمان قنبری شاغل فیلمنامه نویسی, کارگردانی, تدوینگری, تصویربرداری, تهیه کنندگی کارشناسی علوم تربیتی کهکیلویه و بویراحمد
سیدابراهیم حسینی شاغل فیلمنامه نویسی, کارگردانی, تهیه کنندگی کارشناسی ارشد کارگردانی نمایش فارس
امیرحسین طالشی دانشجومعلم فیلمنامه نویسی, کارگردانی, تدوینگری, تهیه کنندگی کارشناسی آموزش جغرافیا آذربایجان شرقی
عبدالرضا افشارزاده شاغل فیلمنامه نویسی, کارگردانی, تدوینگری, تهیه کنندگی کارشناسی علوم تربیتی خراسان رضوی
رویا حسنی شاغل فیلمنامه نویسی, کارگردانی, تدوینگری, تهیه کنندگی, انیماتوری کارشناسی ریاضی زنجان
رضا اصغرزاده شاغل فیلمنامه نویسی, کارگردانی, تهیه کنندگی کارشناسی ارشد فیزیک ذرات بنیادی و نظریه میدانها مازندران
بابک شکری شاغل فیلمنامه نویسی, کارگردانی, تهیه کنندگی, انیماتوری کارشناسی ارشد ادبیات دراماتیک کرمانشاه
لطیف فتاحی شاغل فیلمنامه نویسی, کارگردانی, تهیه کنندگی کارشناسی نقاشی کرمانشاه
سیدرضاسیدفاتحی بازنشسته فیلمنامه نویسی, کارگردانی, تدوینگری, تصویربرداری, تهیه کنندگی کارشناسی سینما کردستان