معلمان فیلم‌ساز

تعداد 1 - 16 از16
وضعیت اشتغال سابقه فعالیت آخرین مدرک تحصیلی رشته تحصیلی استان محل سکونت
سید احمد جعفریان شاغل فیلمنامه نویسی, کارگردانی, تهیه کنندگی, انیماتوری کارشناسی ارشد ادبیات نمایشی اصفهان
فاطمه درینی شاغل فیلمنامه نویسی, کارگردانی, تدوینگری, انیماتوری کارشناسی ارشد انیمیشن تهران
الهه حاجی محمدی دانشجومعلم کارگردانی, تدوینگری, تصویربرداری, انیماتوری دیپلم آموزش هنر تهران
محمد عباسی شاغل فیلمنامه نویسی, کارگردانی, تدوینگری, تصویربرداری, نورپردازی, انیماتوری کارشناسی برق فارس
مرتضی کریمی شاغل فیلمنامه نویسی, کارگردانی, تدوینگری, انیماتوری کارشناسی ارشد کارگردانی انیمیشن البرز
مریم یگانه شاغل فیلمنامه نویسی, کارگردانی, تدوینگری, تهیه کنندگی, انیماتوری کارشناسی ارشد انيميشن تهران
عطیه احمدی شاغل فیلمنامه نویسی, کارگردانی, تدوینگری, تصویربرداری, صدابرداری, نورپردازی, انیماتوری کارشناسی کارگردانی انیمیشن آذربایجان شرقی
فهیمه فریدآریا شاغل تصویربرداری, انیماتوری کارشناسی ارشد کامپیوتر خراسان رضوی
فرزانه قبادی شاغل فیلمنامه نویسی, کارگردانی, تدوینگری, تهیه کنندگی, انیماتوری کارشناسی ارشد کارگردان انیمیشن سمنان
آزاده فرزادپورر شاغل فیلمنامه نویسی, تدوینگری, تهیه کنندگی, انیماتوری کارشناسی زیست شناسی خراسان شمالی
سیداحمد محمدزاد... بازنشسته کارگردانی, تدوینگری, تهیه کنندگی, انیماتوری کارشناسی ارشد آموزش فیزیک خراسان رضوی
رویا حسنی شاغل فیلمنامه نویسی, کارگردانی, تدوینگری, تهیه کنندگی, انیماتوری کارشناسی ریاضی زنجان
ریحانه جعفری یزدی شاغل انیماتوری کارشناسی آموزش ابتدایی یزد
بابک شکری شاغل فیلمنامه نویسی, کارگردانی, تهیه کنندگی, انیماتوری کارشناسی ارشد ادبیات دراماتیک کرمانشاه
سیاوش ساعدپناه شاغل فیلمنامه نویسی, کارگردانی, تدوینگری, تصویربرداری, نورپردازی, تهیه کنندگی, انیماتوری کارشناسی ارشد ارتباط تصویری کردستان
رضا احمدیاری شاغل فیلمنامه نویسی, کارگردانی, تدوینگری, تهیه کنندگی, انیماتوری کارشناسی ارشد کارگردانی انیمیشن کردستان