معلمان فیلم‌ساز

تعداد 1 - 30 از35
وضعیت اشتغال سابقه فعالیت آخرین مدرک تحصیلی رشته تحصیلی استان محل سکونت
الهه حاجی محمدی دانشجومعلم کارگردانی, تدوینگری, تصویربرداری, انیماتوری دیپلم آموزش هنر تهران
محمد عباسی شاغل فیلمنامه نویسی, کارگردانی, تدوینگری, تصویربرداری, نورپردازی, انیماتوری کارشناسی برق فارس
پرویز رستمی شاغل کارگردانی, تصویربرداری کارشناسی کارگردانی سینما کردستان
محمود کامشگران شاغل فیلمنامه نویسی, کارگردانی, تصویربرداری کارشناسی علوم سیاسی تهران
عطیه احمدی شاغل فیلمنامه نویسی, کارگردانی, تدوینگری, تصویربرداری, صدابرداری, نورپردازی, انیماتوری کارشناسی کارگردانی انیمیشن آذربایجان شرقی
فهیمه فریدآریا شاغل تصویربرداری, انیماتوری کارشناسی ارشد کامپیوتر خراسان رضوی
مرتضی یوسفی شاغل فیلمنامه نویسی, کارگردانی, تدوینگری, تصویربرداری, تهیه کنندگی کارشناسی علوم تربیتی کردستان
سیدمهدی حسینی شاغل فیلمنامه نویسی, کارگردانی, تصویربرداری کارشناسی مدیریت آموزشی بوشهر
هادی خدیو شاغل کارگردانی, تدوینگری, تصویربرداری, نورپردازی, تهیه کنندگی کارشناسی ارتباطات و روابط عمومی کرمان
جمشیدیداللهی شاغل فیلمنامه نویسی, کارگردانی, تدوینگری, تصویربرداری, تهیه کنندگی کارشناسی ارشد جامعه شناسی آذربایجان شرقی
کبری رحمتی شاغل تدوینگری, تصویربرداری کارشناسی ارتباط تصویری - گرافیک کهکیلویه و بویراحمد
مجید آزادگان شاغل فیلمنامه نویسی, کارگردانی, تدوینگری, تصویربرداری, تهیه کنندگی کارشناسی ارشد ادبیات نمایشی یزد
ام البنین حاجبی پوری شاغل فیلمنامه نویسی, کارگردانی, تدوینگری, تصویربرداری, تهیه کنندگی کارشناسی ارشد روان شناسی هرمزگان
اورنگ نارکی شاغل فیلمنامه نویسی, کارگردانی, تصویربرداری کارشناسی هنرهای نمایشی کهکیلویه و بویراحمد
مریم طریقی شال شاغل تصویربرداری کارشناسی علوم تربیتی قزوین
محمد آموزگار بازنشسته کارگردانی, تدوینگری, تصویربرداری, صدابرداری کارشناسی علوم تربیتی خراسان رضوی
محمد صادقی شاغل فیلمنامه نویسی, کارگردانی, تدوینگری, تصویربرداری, تهیه کنندگی کارشناسی ارشد سینما خراسان رضوی
ثریاصادقی شاغل فیلمنامه نویسی, کارگردانی, تدوینگری, تصویربرداری, تهیه کنندگی کارشناسی کارگردانی تدوین سینما زنجان
مجید محسنی شاغل فیلمنامه نویسی, کارگردانی, تدوینگری, تصویربرداری کارشناسی آموزش هنر های تجسمی خراسان رضوی
ایمان قنبری شاغل فیلمنامه نویسی, کارگردانی, تدوینگری, تصویربرداری, تهیه کنندگی کارشناسی علوم تربیتی کهکیلویه و بویراحمد
رضارادپور شاغل کارگردانی, تدوینگری, تصویربرداری کارشناسی علوم اجتماعی خراسان رضوی
سرکوت نیکدل شاغل فیلمنامه نویسی, کارگردانی, تدوینگری, تصویربرداری کارشناسی دبیری زبان کردستان
جواد کشتگر شاغل فیلمنامه نویسی, کارگردانی, تصویربرداری کارشناسی تربیت بدنی اصفهان
سیدرضاسیدفاتحی بازنشسته فیلمنامه نویسی, کارگردانی, تدوینگری, تصویربرداری, تهیه کنندگی کارشناسی سینما کردستان
امیر قیطاسی شاغل فیلمنامه نویسی, کارگردانی, تدوینگری, تصویربرداری کارشناسی تربیت بدنی اصفهان
فرخ جعفری شاغل فیلمنامه نویسی, کارگردانی, تدوینگری, تصویربرداری, صدابرداری, نورپردازی, تهیه کنندگی کارشناسی ارشد کامپیوتر فارس
حامد شاکریان شاغل کارگردانی, تصویربرداری, تهیه کنندگی کارشناسی ارشد تاریخ خراسان شمالی
سلمان مهرجو شاغل فیلمنامه نویسی, کارگردانی, تدوینگری, تصویربرداری, تهیه کنندگی کارشناسی ارشد ادبیات نمایشی لرستان
بهزاد نعمتی شاغل فیلمنامه نویسی, کارگردانی, تصویربرداری, تهیه کنندگی کارشناسی امور تربیتی کردستان
حامد صفا شاغل فیلمنامه نویسی, کارگردانی, تدوینگری, تصویربرداری, صدابرداری کارشناسی مدیریت سمنان