معلمان فیلم‌ساز

تعداد 1 - 30 از81
وضعیت اشتغال سابقه فعالیت آخرین مدرک تحصیلی رشته تحصیلی استان محل سکونت
مرتضی آسمانی شاغل فیلمنامه نویسی, کارگردانی, تدوینگری, تهیه کنندگی دکترا زبانشناسی تهران
نسرین محمدنبی شاغل فیلمنامه نویسی, کارگردانی کارشناسی ارشد تكنولوژي آموزشي تهران
میرعباس خسروی نژاد شاغل فیلمنامه نویسی, کارگردانی, تدوینگری کارشناسی مکانیک تهران
سید احمد جعفریان شاغل فیلمنامه نویسی, کارگردانی, تهیه کنندگی, انیماتوری کارشناسی ارشد ادبیات نمایشی اصفهان
فاطمه درینی شاغل فیلمنامه نویسی, کارگردانی, تدوینگری, انیماتوری کارشناسی ارشد انیمیشن تهران
الهه حاجی محمدی دانشجومعلم کارگردانی, تدوینگری, تصویربرداری, انیماتوری دیپلم آموزش هنر تهران
سید مجتبی اسدی پور شاغل فیلمنامه نویسی, کارگردانی, تهیه کنندگی کارشناسی کارگردانی تهران
محمد عباسی شاغل فیلمنامه نویسی, کارگردانی, تدوینگری, تصویربرداری, نورپردازی, انیماتوری کارشناسی برق فارس
پرویز رستمی شاغل کارگردانی, تصویربرداری کارشناسی کارگردانی سینما کردستان
مرتضی کریمی شاغل فیلمنامه نویسی, کارگردانی, تدوینگری, انیماتوری کارشناسی ارشد کارگردانی انیمیشن البرز
محمود کامشگران شاغل فیلمنامه نویسی, کارگردانی, تصویربرداری کارشناسی علوم سیاسی تهران
مریم یگانه شاغل فیلمنامه نویسی, کارگردانی, تدوینگری, تهیه کنندگی, انیماتوری کارشناسی ارشد انيميشن تهران
عطیه احمدی شاغل فیلمنامه نویسی, کارگردانی, تدوینگری, تصویربرداری, صدابرداری, نورپردازی, انیماتوری کارشناسی کارگردانی انیمیشن آذربایجان شرقی
زانیار محمدی نکو شاغل فیلمنامه نویسی, کارگردانی, تهیه کنندگی کارشناسی تربیت بدنی و علوم ورزشی آذربایجان غربی
علیرضا قدسی شاغل فیلمنامه نویسی, کارگردانی کارشناسی علوم تربیتی قم
تقی اسفندیار شاغل کارگردانی کارشناسی ارتباط تصویری مازندران
مرتضی یوسفی شاغل فیلمنامه نویسی, کارگردانی, تدوینگری, تصویربرداری, تهیه کنندگی کارشناسی علوم تربیتی کردستان
زهرا سادات علمد... شاغل کارگردانی کارشناسی ارشد آموزش ریاضی خراسان رضوی
فرزانه قبادی شاغل فیلمنامه نویسی, کارگردانی, تدوینگری, تهیه کنندگی, انیماتوری کارشناسی ارشد کارگردان انیمیشن سمنان
خدیجه حسن بکلو بازنشسته کارگردانی, تهیه کنندگی کارشناسی دبیری فرهنگ و معارف اسلامی تهران
یاسر صابر شاغل فیلمنامه نویسی, کارگردانی کارشناسی سینما تهران
سیدمهدی حسینی شاغل فیلمنامه نویسی, کارگردانی, تصویربرداری کارشناسی مدیریت آموزشی بوشهر
هادی خدیو شاغل کارگردانی, تدوینگری, تصویربرداری, نورپردازی, تهیه کنندگی کارشناسی ارتباطات و روابط عمومی کرمان
مرتضی رضاپور شاغل فیلمنامه نویسی, کارگردانی, تهیه کنندگی کارشناسی ارشد نرم افزار خراسان رضوی
محمد صابر استواری شاغل فیلمنامه نویسی, کارگردانی کارشناسی شیمی فارس
جمشیدیداللهی شاغل فیلمنامه نویسی, کارگردانی, تدوینگری, تصویربرداری, تهیه کنندگی کارشناسی ارشد جامعه شناسی آذربایجان شرقی
صدیقه ذاکری شاغل فیلمنامه نویسی, کارگردانی کارشناسی مهندسی تولیدات گیاهی هرمزگان
مجید آزادگان شاغل فیلمنامه نویسی, کارگردانی, تدوینگری, تصویربرداری, تهیه کنندگی کارشناسی ارشد ادبیات نمایشی یزد
ام البنین حاجبی پوری شاغل فیلمنامه نویسی, کارگردانی, تدوینگری, تصویربرداری, تهیه کنندگی کارشناسی ارشد روان شناسی هرمزگان
آزاده دنکوب شاغل فیلمنامه نویسی, کارگردانی, تهیه کنندگی کارشناسی علوم تربیتی گلستان