معلمان فیلم‌ساز

وضعیت اشتغال سابقه فعالیت آخرین مدرک تحصیلی رشته تحصیلی استان محل سکونت
ابراهیم طاهری نمهیل شاغل فیلمنامه نویسی, کارگردانی, تدوینگری, تهیه کنندگی کارشناسی ارشد علوم تربیتی اردبیل
حامد صفا شاغل فیلمنامه نویسی, کارگردانی, تدوینگری, تصویربرداری, صدابرداری کارشناسی مدیریت سمنان
غلامرضا ساغرچیان شاغل فیلمنامه نویسی, کارگردانی, تدوینگری, تهیه کنندگی کارشناسی هنرهای تجسمی تهران
محمد مقیم پوربیژنی شاغل فیلمنامه نویسی, کارگردانی, تدوینگری, تصویربرداری, تهیه کنندگی کارشناسی ارشد پژوهش هنر مازندران
سیاوش ساعدپناه شاغل فیلمنامه نویسی, کارگردانی, تدوینگری, تصویربرداری, نورپردازی, تهیه کنندگی, انیماتوری کارشناسی ارشد ارتباط تصویری کردستان
فهیمه ذبیحی سلطانی شاغل فیلمنامه نویسی, کارگردانی, تدوینگری کارشناسی ارشد کارگردانی انیمیشن کردستان
رضا احمدیاری شاغل فیلمنامه نویسی, کارگردانی, تدوینگری, تهیه کنندگی, انیماتوری کارشناسی ارشد کارگردانی انیمیشن کردستان
منصور غلامی شاغل فیلمنامه نویسی, کارگردانی, تدوینگری, تصویربرداری, تهیه کنندگی کارشناسی ارشد ادبیات نمایشی تهران