معلمان فیلم‌ساز

وضعیت اشتغال سابقه فعالیت آخرین مدرک تحصیلی رشته تحصیلی استان محل سکونت
عطیه احمدی شاغل فیلمنامه نویسی, کارگردانی, تدوینگری, تصویربرداری, صدابرداری, نورپردازی, انیماتوری کارشناسی کارگردانی انیمیشن آذربایجان شرقی
زانیار محمدی نکو شاغل فیلمنامه نویسی, کارگردانی, تهیه کنندگی کارشناسی تربیت بدنی و علوم ورزشی آذربایجان غربی
علیرضا قدسی شاغل فیلمنامه نویسی, کارگردانی کارشناسی علوم تربیتی قم
مرتضی یوسفی شاغل فیلمنامه نویسی, کارگردانی, تدوینگری, تصویربرداری, تهیه کنندگی کارشناسی علوم تربیتی کردستان
فرزانه قبادی شاغل فیلمنامه نویسی, کارگردانی, تدوینگری, تهیه کنندگی, انیماتوری کارشناسی ارشد کارگردان انیمیشن سمنان
یاسر صابر شاغل فیلمنامه نویسی, کارگردانی کارشناسی سینما تهران
سیدمهدی حسینی شاغل فیلمنامه نویسی, کارگردانی, تصویربرداری کارشناسی مدیریت آموزشی بوشهر
مرتضی رضاپور شاغل فیلمنامه نویسی, کارگردانی, تهیه کنندگی کارشناسی ارشد نرم افزار خراسان رضوی
محمد صابر استواری شاغل فیلمنامه نویسی, کارگردانی کارشناسی شیمی فارس
جمشیدیداللهی شاغل فیلمنامه نویسی, کارگردانی, تدوینگری, تصویربرداری, تهیه کنندگی کارشناسی ارشد جامعه شناسی آذربایجان شرقی
آزاده فرزادپورر شاغل فیلمنامه نویسی, تدوینگری, تهیه کنندگی, انیماتوری کارشناسی زیست شناسی خراسان شمالی
صدیقه ذاکری شاغل فیلمنامه نویسی, کارگردانی کارشناسی مهندسی تولیدات گیاهی هرمزگان
مجید آزادگان شاغل فیلمنامه نویسی, کارگردانی, تدوینگری, تصویربرداری, تهیه کنندگی کارشناسی ارشد ادبیات نمایشی یزد
ام البنین حاجبی پوری شاغل فیلمنامه نویسی, کارگردانی, تدوینگری, تصویربرداری, تهیه کنندگی کارشناسی ارشد روان شناسی هرمزگان
آزاده دنکوب شاغل فیلمنامه نویسی, کارگردانی, تهیه کنندگی کارشناسی علوم تربیتی گلستان
اورنگ نارکی شاغل فیلمنامه نویسی, کارگردانی, تصویربرداری کارشناسی هنرهای نمایشی کهکیلویه و بویراحمد
حدیث حمیدزاده شاغل فیلمنامه نویسی کارشناسی علوم تربیتی کرمانشاه
حامد طالبیان شاغل فیلمنامه نویسی, کارگردانی, تهیه کنندگی کارشناسی ارشد پژوهش هنر(مطالعات سینمایی) مازندران
پروانه رحمانی شاغل فیلمنامه نویسی کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی قزوین
محمد صادقی شاغل فیلمنامه نویسی, کارگردانی, تدوینگری, تصویربرداری, تهیه کنندگی کارشناسی ارشد سینما خراسان رضوی
احمد نصرتی شاغل فیلمنامه نویسی, کارگردانی, تدوینگری کارشناسی هنر خراسان رضوی
محمد مرادی جاوید بازنشسته فیلمنامه نویسی, کارگردانی, تدوینگری کارشناسی ارشد پژوهش هنر خوزستان
ثریاصادقی شاغل فیلمنامه نویسی, کارگردانی, تدوینگری, تصویربرداری, تهیه کنندگی کارشناسی کارگردانی تدوین سینما زنجان
رضا گودرزی شاغل فیلمنامه نویسی, کارگردانی کارشناسی ارتباط تصویری تهران
مجید محسنی شاغل فیلمنامه نویسی, کارگردانی, تدوینگری, تصویربرداری کارشناسی آموزش هنر های تجسمی خراسان رضوی
مصطفی پردلی شاغل فیلمنامه نویسی, کارگردانی, تهیه کنندگی کارشناسی دبیری زیست شناسی تهران
ایمان قنبری شاغل فیلمنامه نویسی, کارگردانی, تدوینگری, تصویربرداری, تهیه کنندگی کارشناسی علوم تربیتی کهکیلویه و بویراحمد
سیدابراهیم حسینی شاغل فیلمنامه نویسی, کارگردانی, تهیه کنندگی کارشناسی ارشد کارگردانی نمایش فارس
سرکوت نیکدل شاغل فیلمنامه نویسی, کارگردانی, تدوینگری, تصویربرداری کارشناسی دبیری زبان کردستان
امیرحسین طالشی دانشجومعلم فیلمنامه نویسی, کارگردانی, تدوینگری, تهیه کنندگی کارشناسی آموزش جغرافیا آذربایجان شرقی