معلمان فیلم‌ساز

تعداد 31 - 35 از35
وضعیت اشتغال سابقه فعالیت آخرین مدرک تحصیلی رشته تحصیلی استان محل سکونت
پیام تیموری شاغل فیلمنامه نویسی, کارگردانی, تصویربرداری, تهیه کنندگی کارشناسی ارشد گرافیک و ادبیات نمایش تهران
محمد مقیم پوربیژنی شاغل فیلمنامه نویسی, کارگردانی, تدوینگری, تصویربرداری, تهیه کنندگی کارشناسی ارشد پژوهش هنر مازندران
سیاوش ساعدپناه شاغل فیلمنامه نویسی, کارگردانی, تدوینگری, تصویربرداری, نورپردازی, تهیه کنندگی, انیماتوری کارشناسی ارشد ارتباط تصویری کردستان
سلمان اسماعیل زاده بازنشسته فیلمنامه نویسی, کارگردانی, تصویربرداری کارشناسی ادبیات زبان انگلیسی گیلان
منصور غلامی شاغل فیلمنامه نویسی, کارگردانی, تدوینگری, تصویربرداری, تهیه کنندگی کارشناسی ارشد ادبیات نمایشی تهران