تقدیر از معلمان فیلم‌ساز پنجاهمین جشنواره فیلم رشد

همه معلمان فیلم‌ساز شرکت کننده در پنجاهمین جشنواره بین‌المللی فیلم رشد لوح تقدیر و گواهی شرکت در جشنواره دریافت می‌کنند. به گزارش دبیرخانه جشنواره بین‌المللی فیلم رشد، به منظور تقدیر و تشکر از همه معلمانی که سال گذشته برای پنجاهمین دوره از جشنواره فیلم رشد اثر فرستاده بودند، لوح تقدیر و گواهی حضور در جشنواره صادر و به نشانی آنان ارسال شده است.
در سال 1399 همزمان با پنجاهمین جشنواره فیلم رشد، هجدهمین دوره از رقابت‌های معلمان فیلم‌ساز در بخش ملی نیز برگزار شده بود که در مجموع 166 فیلم از معلمان هنرمند فیلم‌ساز در این بخش با یکدیگر به رقابت پرداخته بودند.

نظر خود را اعلام نمایید

Image CAPTCHA