درخشش4 استان فعال

به گزارش دبیرخانه باشگاه معلمان فیلم‌ساز، همزمان با برگزاری پنجاهمین جشنواره بین‌المللی فیلم رشد که در سال 1399 برگزار شد، هجدهمین دوره معلمان فیلم‌ساز کشور نیز در بخش ملی برگزار گردید. در این دوره از جشنواره 166 فیلم از معلمان فیلم‌ساز برای جشنواره فیلم رشد ارسال گردید که در مجموع 28 فیلم به بخش مسابقه راه یافت. در این میان از شهر تهران 4 فیلم، از شهرستان‌های تهران 4 فیلم، از استان کردستان چهار فیلم و از استان اصفهان 3 فیلم در بخش مسابقه حضور داشت.

نظر خود را اعلام نمایید

Image CAPTCHA