اخبار

فیلم مستند «موج اول»

فیلم مستند «موج اول»‌ به کارگردانی سرکارخانم زهرا مسلمی‌پور از استان گلستان دیپلم افتخار و جایزه نقدی بخش دانشجومعلمان را در هجدهمین دوره معلمان فیلم‌ساز پنجاهمین جشنواره فیلم رشد دریافت نمود.

فیلم داستانی «مثقال»

فیلم داستانی «مثقال» اثر جناب آقای جواد مولانیا از شهر تهران، دیپلم افتخار و جایزه نقدی هجدهمین دوره معلمان فیلم‌ساز در پنجاهمین جشنواره فیلم رشد را کسب نمود.

فیلم مستند «مهمان»

مستند «مهمان» میلاد اسماعیلیان

فیلم مستند «مهمان» اثر جناب آقای میلاد اسماعیلیان از استان خراسان رضوی در پنجاهمین جشنواره فیلم رشد که دیپلم افتخار و جایزه نقدی بخش مستند را در هجدهمین دوره معلمان فیلم‌ساز کسب نمود.

فیلم پویانمایی «زیست‌شناسان کوچک»

انیمیشن زیست‌شناسان کوچک

فیلم پویانمایی «زیست‌شناسان کوچک» اثر سرکار خانم فهیمه ذبیحی از استان کردستان که در پنجاهمین جشنواره فیلم رشد دیپلم افتخار و جایزه نقدی هجدهمین دوره معلمان فیلم‌ساز را در بخش پویانمایی کسب نمود.